Kde sa nachádzame ?

Nájdete nás v centre mesta • SpeakWell

  Language Academy
  Hlavná 77

  080 01 Prešov
  Email : strakova@speakwell.sk

  Tel. kontakt

  0948 771 173

  Obchodné meno

  Mgr. Lenka Straková - SPEAKWELL
  Janáčkova 51, 080 05 Prešov
  IČO: 48288128
  č.živ.reg.: 750 - 45337

Kontaktný formulár

Ak máte otázky neváhajte nás kontaktovať.